Promocja „Kup Comarch e-Sklep, a program magazynowy otrzymasz za darmo”

Kup Comarch e-Sklep i zyskaj program magazynowy za darmo na rok

Chcesz rozpocząć sprzedaż w Internecie? Dziś ruszyła dwutygodniowa promocja dla nowych klientów Comarch e-Sklep. Kup Comarch e-Sklep, a otrzymasz możliwość korzystania z programu magazynowego za darmo przez rok. Dzięki promocji można zaoszczędzić nawet 1100 zł! 

 

Dla kogo?

Promocja kierowana jest do klientów, którzy nie posiadają jeszcze rozwiązania Comarch e-Sklep. 

 

Do kiedy?

Promocja trwa do 16 września 2021

 

Dlaczego warto skorzystać z promocji?

  • Otrzymasz roczny darmowy moduł magazynowy zintegrowany z systemem Comarch ERP XT lub Comarch ERP Optima.
  • Zaczniesz sprzedaż w Internecie ze skutecznym i intuicyjnym narzędziem.

Comarch e-Sklep pozwala na dopasowanie wyglądu sklepu internetowego zgodnie z preferencjami. Platforma integruje się z systemami klasy ERP. W Comarch e-Sklep możesz sprzedawać dla klientów B2C, B2B lub dla obu. Twoi klienci szybko i wygodnie złożą zamówienie. Comarch e-Sklep posiada liczne integracje, z czego najbardziej znane to integracje z np. Allegro, Ceneo, paczkomatami inPost, kurierami, przelewami online.

 

Czy Twój obecny sklep internetowy spełnia oczekiwania Twoje i Twoich klientów?

Przenieś sklep internetowy do stabilnego partnera. Comarch e-Sklep to nowoczesne rozwiązanie, które jest nieustannie udoskonalane. Wybierz szybkie i wygodne narzędzie, które współpracuje z najlepszym oprogramowaniem ERP na rynku. Zwiększ sprzedaż i skorzystaj z promocji. 

 

Jak skorzystać z promocji?

Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą. 

 

Wybierz promocję: *

Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej): *

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zdrowa 24. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

14 + 3 =