Procedura TAX FREE już od 1 stycznia 2022 – jak przygotować firmę?

Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzony zostanie elektroniczny obieg TAX FREE na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowych i Celnych (PUESC). Aby sprzedawać w systemie TAX FREE poza obiegiem elektronicznym, oprócz obowiązkowej rejestracji na platformie PUESC, niezbędnym stanie się również posiadanie statusu czynnego podatnika VAT oraz co najmniej jednej kasy online. Bez kasy fiskalnej online nie będzie możliwości rejestracji w PUESC.

 

Zwrot podatku od towarów i usług dla podróżnych

TAX FREE to zwrot podatku od towarów i usług dla podróżnych, który pozwala uniknąć turystom odwiedzającym Polskę podwójnego opodatkowania. Gdyby nie wprowadzenie tego rodzaju przepisów podróżni odwiedzający nasz kraj, dokonując tu zakupu towaru i planując zabrać go ze sobą do swojego państwa byliby zmuszeni do uiszczenia opłaty podatkowej zarówno w Polsce jak i kraju zamieszkania.

 

Do 31 grudnia 2021 roku:

  • Korzystanie z procedury TAX FREE odbywa się według dotychczasowych zasad.
  • Wymagane jest zarejestrowanie danych firmy na PUESC w celu korzystania z procedury TAX FREE od 1 stycznia 2022 roku.
  • Istnieje obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu sprzedaży w TAX FREE w 2021 roku.

 

Zmiany od 1 stycznia 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku rejestracja na PUESC zastąpi obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu sprzedaży w procedurze TAX FREE.

 

Korzyści dla Biznesu i dla podróżnych

Główną zaletą TAX FREE dla biznesu jest szybki i łatwy dostęp, za pośrednictwem PUESC, do danych o transakcjach realizowanych w tej procedurze. Ponadto niewątpliwe korzyści stanowią również: uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru bezpośrednio od urzędu, a także ułatwione rozliczanie z podróżnymi czy też administracją skarbową.

Dla podróżnych bezdyskusyjnymi atutami tego rozwiązania są przede wszystkim: skrócenie czasu obsługi, szybki zwrot zapłaconego przy transakcjach bezgotówkowych VAT-u, jak również elektroniczny dostęp do swoich dokumentów TAX FREE.

 

Jak zarejestrować dane firmy na PUESC w celu korzystania z procedury TAX FREE?

  • Zgłoś prowadzenie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
  • Zgłoś miejsce sprzedaży do powyższej ewidencji/rejestru.
  • W każdym miejscu sprzedaży posiadaj co najmniej jedną kasę fiskalną online.

Co jest największym ograniczeniem Twojej firmy produkcyjnej i dlaczego musisz to wiedzieć?

Organicznie to coś więcej niż „wąskie gardło”. Innowacyjny i inteligentny IPOsystem zwiększa zyski w firmach we współpracy z systemem Comarch ERP XL. IPOsystem to pierwszy na świecie inteligentny system samodzielnie sterujący praca na halach produkcyjnych.

Aplikacja e-Sprawozdania – pytania i odpowiedzi

Czy wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego od wszystkich członków Zarządu, czy wystarczy, że podpis kwalifikowany będzie mieć tylko jedna osoba z Zarządu? e-Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki (cały zarząd) – kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Odkrycie niezwykłego Goldratta. Jak udoskonalić zarządzanie produkcją?

Kim jest Goldratt? Nieżyjący już izraelski fizyk Dr Eliyahu M. Goldratt zastosował podejście naukowe do rozwiązywania problemów, które na co dzień trapiły firmy. Autor licznych bestsellerów, mówca oraz lider biznesu.

Sprawne zarządzanie czasem pracy z Comarch TNA – pytania i odpowiedzi

Comarch TNA jest nowoczesnym systemem do rejestracji czasu pracy, dzięki któremu poprawisz dyscyplinę w miejscu pracy oraz znacznie zwiększysz efektywność. Zgłaszanie delegacji, urlopów, obecności, a także nieobecności stanie się szybkie, proste i wygodne.