Strona główna > Oferta > Rozwiązania Comarch > Comarch ERP XL > Zarządzanie handlem i dystrybucją

 

Zarządzanie handlem i dystrybucją

Wybierając system Comarch ERP XL, otrzymujesz pełne wsparcie procesów z obszaru handlu i dystrybucji, zarówno od strony sprzedażowej (wykonanie transakcji, wiele dostępnych kanałów prowadzenia sprzedaży, serwis za pośrednictwem sieci detalicznej), jak i od strony zakupowej (zarządzanie procesami oraz dokumentami zakupu). Przy pomocy rozwiązania CRM, który jest dostępny w ramach Comarch ERP XL, możesz swobodnie tworzyć własną bazę wiedzy o klientach i prowadzić do nich uporządkowane działania o różnym charakterze.

 • obsługa różnego rodzaju transakcji handlowych krajowych oraz zagranicznych, a w tym specyficznych (między innymi tax free, obrót złomem, obrót towarami koncesjonowanymi, obsługa kaucji),
 • elastyczne zarządzanie cenami, a także rabatami,
 • przygotowywanie rozbudowanych mechanizmów naliczania promocji różnych typów,
 • stała kontrola nad limitami kredytowymi kontrahentów i skuteczne narzędzia zarządzania płatnościami,
 • swobodne definiowanie zamienników dla poszczególnych pozycji asortymentowych i tworzenie kompletów,
 • łatwa realizacja sprzedaży na stanowisku kasowym, dzięki aplikacji przeznaczonej dla sprzedawców pracujących na ekranach dotykowych,
 • skuteczna obsługa posprzedażowa – ewidencja i realizacja reklamacji, automatyczne korekty oraz efektywna obsługa zwrotu towarów.
 • gwarancja wykonania procesów związanych z obsługą zamówień zgodnie ze standardami systemów jakości (projektowanie oparte na normie ISO), od zarejestrowania zapytania ofertowego, przez oferty, aż do zamówienia, będącego źródłem faktury,
 • płynna praca w dokumentach w ramach jednego procesu zakupowego, sprzedażowego albo zakupowo-sprzedażowego przy pomocy przetwarzania dokumentów (informacje wspólne dla określonych dokumentów są przenoszone automatycznie, oszczędzając czas pracownika),
 • opcja budowania wielowariantowych ofert sprzedaży i wygodna ewidencja ofert od dostawców,
 • ewidencja zamówień zakupu, sprzedaży i zamówień wewnętrznych w przypadku firm wielooddziałowych,
 • stała kontrola poziomu zapasów, z zaliczeniem normatywów (minimalne oraz optymalne stany magazynowe),
 • zagwarantowanie dostępności zamawianego asortymentu przy pomocy rezerwacji towaru na magazynie w czasie przyjęcia zamówienia,
 • proste zarządzanie zamówieniami – opcja optymalizacji według wybranych kryteriów takich jak np. najniższa cena, najkrótszy termin dostawy, minimalna ilość dostawców; zamawiane zasoby mogą być od razu automatycznie przydzielane do zamówień odbiorców oczekujących na dany towar,
 • opcja wystawiania faktur zaliczkowych do zamówień.
 • tworzenie podstawowych dokumentów potrzebnych do rejestrowania zakupów zagranicznych, np. Zamówienie zakupu, Faktura importowa, SAD, Faktura wewnętrzna, Przyjęcie zewnętrzne,
 • pełna obsługa zakupów zagranicznych, zarówno nabycia wewnątrzwspólnotowego, jak i importu spoza Unii Europejskiej,
 • obsługa składu celnego, np. procedury 7100, 4071 i rejestracja dokumentów SAD,
 • obliczenie należnych opłat (cło, VAT, akcyza),
 • deklaracje Intrastat.
 • pełna historyczność wszelkiego rodzaju kontaktów z klientami, od rozmowy telefonicznej czy wiadomości e-mail, przez kontakt za pośrednictwem komunikatora internetowego, po tradycyjne spotkanie, 
 • automatyczna archiwizacja korespondencji mailowej poprzez integrację z MS Outlook,
 • wgląd do wiedzy o kontrahentach za pośrednictwem przeglądarki internetowej,
 • opcja gromadzenia oraz analizy informacji z rynku (np. preferencje klientów, opinie o produktach, ocena współpracy), między innymi przy pomocy ankiet np. przeprowadzanych w ramach wizyt, akcji telemarketingowych lub innych działań,
 • efektywna analiza informacji o klientach z wykorzystaniem raportów Business Intelligencep.
 • efektywne planowanie oraz stała kontrola nad realizacją zadań pracowników marketingu i sprzedaży, oraz innych działów prowadzonych w firmie,
 • jasne definiowanie obowiązków – opcja podziału struktur sprzedaży na rejony, wskazania osób odpowiedzialnych za kontrahentów w tych rejonach,
 • zarządzanie pracą mobilnych przedstawicieli handlowych – planowanie wizyt handlowych i działań, które powinny być w ich trakcie realizowane, analiza rezultatów pracy handlowców, monitoring tras przejazdów z wykorzystaniem aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie,
 • zapewnienie właściwego obiegu informacji przy użyciu automatycznych przypomnień oraz użyciu terminarzy służących do planowania zadań,
 • sporządzanie założeń sprzedażowych (plany sprzedaży) i analiza ich realizacji, na poziomie całej firmy, a także rejonów sprzedażowych przypisanych do konkretnych opiekunów,
 • opcja weryfikacji ekspozycji towarów w sklepach z wykorzystaniem dokumentacji fotograficznej (merchandising), sporządzenie raportu obecności towarów własnych i/albo towarów konkurencji w sklepie, czy ewidencji udziału towarów własnych w całym regale (tzw. facing) – dane z terenu zbierane są przez przedstawicieli handlowych przy użyciu aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż.