Strona główna > Oferta > Rozwiązania Comarch > Comarch ERP XL > Zarządzanie firmą produkcyjną

 

Zarządzanie firmą produkcyjną

Od technologii, przez planowanie, aż po realizację i rozliczenie – system do zarządzania produkcją. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się produkcją seryjną, czy też jednostkową, dyskretną albo procesową, prowadzisz działalność projektową lub wykonujesz prostą kompletację, oferujemy Ci narzędzia idealnie dostosowane do Twoich potrzeb. Comarch ERP XL realizuje najwyższe standardy, możliwe jest także udoskonalenie procesów okołoprodukcyjnych istotnych dla samej produkcji, a także zapewnienie na czas dostępności surowców czy półproduktów albo też, w odpowiednim momencie, powiadomienie o ich braku.

 

Sprawdź, w jaki sposób system Comarch ERP XL udoskonalił pracę TORF CORPORATION w obszarze produkcji oraz przyczynił się do jej rozwoju. Zobacz, w jaki sposób system Comarch ERP XL pomaga w zarządzaniu obszarem produkcji firmy TEMAR, a także jak zintegrowany z nim Comarch Mobile wspiera przedstawicieli handlowych w ich codziennej pracy.

Konfigurator produktu wspomaga procesy produkcji oraz sprzedaży wyrobów na indywidualne zamówienie. Narzędzie to jest bezcenne w branżach, gdzie występuje duża różnorodność czy też wariantowość produktów, pozwala na:

 • komfortowe budowanie technologii i przygotowanie rentownych ofert przy pomocy kreatora bazującego na macierzy związków pytań i odpowiedzi,
 • wyliczanie kosztów wytworzenia produktów i symulacji cen sprzedaży na podstawie szeregu parametrów,
 • oznaczenie wymagalności kolejnych kroków (np. operacji produkcyjnych) i zdefiniowanie ich zależności od spełnienia sprecyzowanych warunków.

Harmonogramowanie – automatyczne:

 • mnóstwo dostępnych sposobów planowania,
 • generowanie terminów na zrealizowanie operacji produkcyjnych z zaliczeniem kalendarzy zasobów,
 • opcję planowania od wskazanego terminu i na wskazany termin (planowanie wstecz),
 • zależność czasu operacji planowanych od ilości podpiętych zasobów,
 • tworzenie rezerwacji na surowce, a w przypadku ich braku – na zamienniki,
 • raportowanie konfliktów w przypadku braku możliwości terminowego wykonania operacji,
 • tworzenie kart pracy na podstawie planu produkcji.

Harmonogramowanie produkcji – ręczne:

 • prosta modyfikacja planowanego czasu operacji na wykresie Gantta (metod,,drag and drop”, czyli przeciągnij i upuść),
 • raportowanie zajętości zasobów produkcyjnych oraz ich przepinanie między zleceniami,
 • automatyczne przeliczanie oraz przeplanowywanie operacji powiązanych z operacją modyfikowaną przez użytkownika.

Rozliczanie produkcji:

 • opcja szczegółowego rozliczania produkcji od strony księgowej,
 • dokładne określenie technicznego oraz rzeczywistego kosztu wytworzenia uzyskanego produktu,
 • wykorzystanie kluczy podziałowych do przypisania kosztów pośrednich do zleceń produkcyjnych oraz wyrobów gotowych,
 • rozliczanie zleceń produkcyjnych według cen ewidencyjnych albo rzeczywistych,
 • raporty porównujące koszt rzeczywisty z planowanym. 

Realizacja produkcji, nadzór oraz raportowanie:

 • opcja rejestrowania realizacji całej operacji produkcyjnej albo tylko jej części,
 • nadzór oraz raportowanie przebiegu produkcji,
 • podgląd operacji oraz stanu ich wykonania dla wybranego pracownika, brygady, w określonym przedziale czasu i nie tylko,
 • przedstawienie planu oraz realizacji produkcji w postaci graficznej – wykresu Gantta, z możliwością jego filtrowania, podobnie jak w grafiku operacji,
 • opcja symulacji kosztu produktu z wykorzystaniem raportu kosztów,
 • aktualne raportowanie, a także kontrola produkcji,
 • Comarch MES – interfejs dedykowany do realizacji produkcji, który jest obsługiwany za pomocą ekranów dotykowych.
 • wsparcie pełnego łańcucha obiegu dokumentów w ramach określonego projektu (dokumenty handlowe i magazynowe, dokumenty zamówień, obiekty projektowo-produkcyjne),
 • rejestr umów realizowanych w ramach projektów,
 • wykaz prowadzonych przetargów oraz współpraca z aplikacjami kosztorysowymi (Norma Pro, Zuzia, WinBud),
 • raportowanie postępów prac i wykorzystania budżetów w ramach projektów.
 • wsparcie dla procesu wytwarzania produktów albo odwrotnie – otrzymywania z produktów składników,
 • proste definiowanie receptur kompletacji/dekompletacji oraz opcja tworzenia wielu receptur dla konkretnego wyrobu,
 • obsługa zwrotów surowców i przyjęcie produktów ubocznych albo odpadów ze zlecenia kompletacji,
 • rozliczenie zasobów materiałowych i usług,
 • automatyczne wyliczenie kosztów związanych z wytworzonymi na tym zleceniu wyrobami gotowymi,
 • opcja podglądu bieżących stanów magazynowych, rezerwacji oraz zamówień.