Strona główna > Oferta > Rozwiązania Comarch > Comarch ERP XL > Serwis i remonty

 

Serwis i remonty

Działalność serwisowa może polegać na ewidencji oraz realizacji zleceń serwisowych świadczonych dla zewnętrznych podmiotów (np. serwis wyrobów własnych sprzedanych klientom w ramach obsługi posprzedażowej), jak również w obrębie przedsiębiorstwa (np. utrzymanie ruchu). W dwóch przypadkach system Comarch ERP XL udostępnia narzędzia realizacji procesów typowych dla obszaru serwisowego.

 • określanie dowolnych parametrów opisujących urządzenia oraz maszyny własne, czy też obce,
 • szybka identyfikacja właściciela i osoby odpowiedzialnej za urządzenie.
 • rejestracja zlecenia (określenie zestawu usług, które powinny być wykonane w ramach zlecenia i przypisanie kontrahenta oraz serwisowanego urządzenia),
 • przypisanie niezbędnych składników oraz robocizny, zgodnie z ich dostępnością,
 • analiza kosztu i kalkulacja marży,
 • wsparcie w tworzeniu planów przeglądów technicznych.
 • automatyzacja wydawania towarów niezbędnych do realizacji zlecenia,
 • tworzenie dokumentu umożliwiającego rozliczenie się z kontrahentem,
 • opcja śledzenia stanu realizacji zleceń serwisowych przez kontrahentów z poziomu aplikacji Comarch ERP Pulpit Kontrahenta.
 • wgląd do historii każdego zlecenia serwisowego,
 • pełna historyczność czynności realizowanych w związku z każdym urządzeniem.

Comarch ERP XL zapewnia pełną integrację z aplikacją Comarch Mobile Serwis przeznaczoną dla pracowników działów serwisowych, którzy realizują przeglądy oraz naprawy własnych urządzeń i urządzeń sprzedanych Klientom. Z poziomu Comarch ERP XL użytkownik może:

 • planować zlecenia serwisowe do obsługi w Comarch Mobile Serwis,
 • przeglądać stan realizacji zleceń wykonywanych w Comarch Mobile Serwis,
 • wykonywać zlecenia zaplanowane w Comarch Mobile Serwis,
 • podglądać i planować wykonanie wieloetapowych, rozbudowanych wizyt serwisowych realizowanych po stronie Comarch Mobile Serwis. 

Planowanie, zatwierdzanie i podgląd wykonania wizyt serwisowych możliwe jest także przy użyciu aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie, dedykowanej między innymi do kierowania zespołem serwisantów. 

Więcej informacji