Strona główna > Oferta > Rozwiązania Comarch > Comarch ERP XL > Kadry i płace

 

Kadry i płace

Sposób na usprawnienie procesów kadrowo-płacowych oraz plan na redukcję kosztów zewnętrznej obsługi kadrowo-płacowej poprzez przejęcie tych zadań przez zasoby wewnętrzne. W obu przypadkach możesz polegać na pomocy profesjonalnego narzędzia kadrowo-płacowego będącego w pełni integralną częścią systemu ERP.

  • obsługa pełnego procesu kadrowo-płacowego (od przyjęcia pracownika, przez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę oraz wyrejestrowania go z ubezpieczeń),
  • wsparcie definiowania elementów wynagrodzeń, uzależniania ich wysokości od czasu pracy, nieobecności albo stażu pracy,
  • przygotowanie wypłaty gotówkowej oraz przelewów na rachunki bieżące pracowników,
  • automatyczna informacja o kosztach wynagrodzeń,
  • stałe dostosowywanie do pojawiających się zmian prawnych.
  • rozliczanie między innymi umów cywilno-prawnych oraz rozliczenie właścicieli (dostęp do pełnej gamy deklaracji składanych do ZUS i urzędu skarbowego),
  • przesłanie deklaracji ZUS do programu Płatnik,
  • przekazanie deklaracji PFRON oraz SODiR Offline,
  • wysyłanie e-deklaracji podatkowych na serwery Ministerstwa Finansów,
  • wydruki deklaracji podatkowych.