Zapewnij swoje firmie sprawny przepływ dokumentów zainwestuj w niezbędne narzędzie jakim jest Obieg Dokumentów Comarch ERP Optima. Moduł ten umożliwia minimalizację ilości dokumentów w wersji papierowej, tworzenie dokumentów elektronicznych oraz „podpinania” do nich innych plików/dokumentów oraz archiwizację danych. Wszystkie te operacje prowadzą do uporządkowania wszelkiej dokumentacji firmowej.

Moduł Obieg Dokumentów Comarch ERP Optima pozwala na definiowanie procesów dla konkretnych dokumentów znajdujących się w obiegu firmy,  dzięki czemu każda sprawa ma określony z góry sposób jej realizacji efektem czego jest jasna i zrozumiała dla wszystkich procedura obiegu dokumentów.

Funkcjonalność modułu pozwala usprawnić przepływ informacji w firmie
obieg1.png

Użytkownik modułu ma możliwość wprowadzenia lub zeskanowanie dokumentu do którego może załączyć dodatkowe pliki i opisać go w jasny i czytelny sposób zrozumiały dla pozostałych użytkowników systemu. Program Comarch ERP Optima współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi typu drukarka, skaner, dzięki czemu w prosty sposób wprost z programu można utworzyć scan dokumentu.

Modułu Obieg Dokumentów ma możliwość utworzenia schematów procesów postępowania z wprowadzonymi dokumentami, których wybór będzie zależny od operatora. Poprzez zdefiniowanie schematów postępowania użytkownik wiem jakie powiązania zachodzą pomiędzy poszczególnymi etapami ścieżki danego dokumentu. Każdy operator w programie ma własną skrzynkę, w której zbierane są informacje o tym, jakie etapy powinien aktualnie wykonać. W module Obieg Dokumentów można zaplanować czas w terminarzu pracownika, który jest potrzebny na obsługę zadań przypisanych mu wraz z dokumentem, operator otrzymuje we właściwym momencie określonym wcześniej przez administratora lub operatora przypomnienie o zbliżającym się terminie wykonania poprzez wykorzystanie – Przypominacza.

Obieg Dokumentów umożliwia tworzenie elektronicznych dokumentów, które pozwolą:

  • w prosty sposób ewidencjonować wszelkie dokumenty,
  • tworzyć powiązania między dokumentami elektronicznymi, co pozwoli na błyskawiczne wyszukiwanie potrzebnych informacji, zawartych na kilku dokumentach.
  • nadawać uprawnienia do wglądu w dokument,
  • udostępniać dokumenty kilku pracownikom jednocześnie, eliminując oczekiwanie na dostęp do potrzebnych pracownikowi informacji,
  • zorganizować pracę w firmie i przepływ informacji o wykonanych zadaniach, sprawdzonych dokumentach i innych czynnościach, poprzez stworzenie wielu procesów (etapów) przepływu dokumentów elektronicznych,
  • jasno określać obowiązki pracowników wykorzystując skrzynkę pocztową pracownika, do której wpływają dokumenty przypisane do danej osoby

Comarch ERP Optima – OBIEG DOKUMENTÓW usprawni przepływ dokumentów w Twojej Firmie.