e-Pracownik

Nowa aplikacja usprawniająca procesy harmonogramów czasu pracy oraz planowania urlopów – Comarch e-Pracownik.

Od niedawna w ofercie firmy Comarch pojawiła się nowa funkcjonalność współpracująca z modułem Kadry i Płace – aplikacja e-Pracownik, która służy do zarządzania czasem pracy, planowania oraz zatwierdzania urlopów.

Aplikacja może być używana na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach i smartfonach, dzięki swojej dynamiczności dopasowuje się do rozmiaru ekranu danego urządzenia.

e-pracownik1.png
Comarch ERP e-Pracownik – pulpit główny

Aplikacja Comarch e-Pracownik współpracuje zarówno z modułem Kadry i Płace systemu Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL.

Nowoczesne narzędzie Comarch ERP e-Pracownik tonie tylko operacje związane z czasem pracy takie jak rejestracja nieobecności czy rzeczywistego czasu pracy, to również dostęp do danych personalnych pracowników.

Ponadto Comarch e-Pracownik umożliwia planowanie – składanie wniosków urlopowych przez pracowników, zatwierdzanie urlopów przez kierowników wg wcześniej zdefiniowanej struktury podległościowej. Planowanie pracy jest możliwe w systemie miesięcznym, 7 i 5-dniowym – w zależności od potrzeb danej firmy.

e-pracownik2.png
Comarch ERP e-Pracownik – Plan pracy

Aplikacja pozwala na przypisanie odpowiednich uprawnień do poszczególnych kont pracowników. Zwykły użytkownik widzi swój plan pracy, limit urlopowy i z tej pozycji może również złożyć wniosek urlopowy.

Comarch e-Pracownik to dynamiczny interfejs, możliwość filtrowania pracowników wg grup do których są przypisani, plany pracy i urlopy. Wszystkie te dane są zebrane w jednym miejscu.