Strona główna > Oferta > Rozwiązania Comarch > Comarch ERP Altum > Wielofirmowość

 

Wielofirmowość

Comarch ERP Altum idealnie sprawdza się w firmach o prostej i jednodziałowej budowie, a także w przedsiębiorstwach o rozproszonej strukturze. Możliwość prowadzenia wielu przedsiębiorstw w jednym systemie wyróżnia Comarch ERP Altum spośród innych systemów  dostępnych na rynku. Idea wielofirmowości jest oparta na dwóch założeniach, którymi są opcja centralnego zarządzania wszystkimi przedsiębiorstwami w ramach holdingu, a także zarządzania każdą z nich z osobna. Platforma Comarch ERP Altum skierowana jest na rynek międzynarodowy, gdzie tak jak w Polsce wdrażana jest w firmach o rozbudowanej i wielofirmowej strukturze. Przykładem jest między innymi znana firma Chrétien z Francji. Przedsiębiorstwo prowadzące kilka własnych oraz niezależnych firm w jednym systemie – Comarch ERP Altum. 

Centralne zarządzanie holdingiem

Wielofirmowość w Comarch ERP Altum opiera się o strukturę, w której w ramach powiązanej ze sobą grupy przedsiębiorstw (hodlingu) jeden z podmiotów posiada pozycję dominującą oraz podporządkowuje sobie pozostałe. Firma nadrzędna ma możliwość zarządzać działalnością operacyjną albo pełnić funkcję centralnego administratora pozostałych podmiotów wchodzących w skład holdingu. Jak to działa w strukturze wielofirmowej? Przedsiębiorstwo nadrzędne kieruje centralnie całym holdingiem, co pozwala na dostęp do wszystkich danych firm podrzędnych, przydziela dostępy oraz uprawnienia pozostałym jednostkom, a także określa rodzaj oraz zakres powiązań pomiędzy nimi.

Niezależne zarządzanie każdą z firm

Wielofirmowość w Comarch ERP Altum umożliwia prowadzenie każdej z firm całkowicie niezależnych od siebie w jednym systemie. Zastosowanie tego modelu jest dostępne dzięki wyodrębnieniu od siebie danych, które dotyczą poszczególnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw między innymi księgowości, finansów, logistyki, sprzedaży oraz CRM. Wybrane przedsiębiorstwo ma dostęp tylko do informacji związanych z własną działalnością, jeśli administrator nie wprowadził innych ustawień. W skład holdingu wchodzą dwie firmy prowadzące dwie różne działalności. Załóżmy, że przedsiębiorstwo A sprzedaje części samochodowe, a przedsiębiorstwo B sprzedaje materiały budowlane. Firmy te prowadzą niezależną księgowość, logistykę, a także sprzedaż w jednym systemie, niewidoczną dla obu jednostek.

Elastyczne tworzenie powiązań pomiędzy firmami

Organizacje holdingowe cechują się mniej lub bardziej wyraźnymi powiązaniami między firmami, które wchodzą w jej skład. Comarch ERP Altum odpowiada na te potrzeby oraz pozwala na tworzenie powiązań między firmami w obrębie obszarów działalności gospodarczych, które są wspólne dla obu jednostek. Przykładowo wspólne miejsce do przechowywania towarów, wspólna lista artykułów oraz kontrahentów. Załóżmy, że firma A handluje kosmetykami, a firma B handluje produktami farmaceutycznymi. Obie firmy mają dostęp do tego samego miejsca, gdzie przechowują towary – kosmetyki oraz leki trzymane są w jednym miejscu. Natomiast w systemie każda z firm ma dostęp do swojej części magazynu i widzi tylko swoje towary. Ponadto, firmy A i B posiadają tę samą listę kontrahentów w systemie, gdyż część artykułów sprzedają do tej samej grupy odbiorców.

Automatyzacja procesów i Business Intelligence w strukturze wielofirmowej

Comarch ERP Altum pozwala na obniżenie kosztów działania całego holdingu, dzięki automatyzacji procesów (BPM), które zachodzącą między przedsiębiorstwami. Załóżmy, że firma A oraz B wchodzą w skład holdingu. Firma A kupiła towar od firmy B, podczas wystawiania faktury sprzedaży system automatycznie generuje fakturę zakupu dla firmy B, co maksymalnie usprawnia transakcję między podmiotami. Narzędzia Business Intelligence sprawiają, że organizacja holdingowa jest w stanie podejmować decyzje o charakterze strategicznym, patrząc z perspektywy całości na wszystkie podmioty. Przykładem może być firma nadrzędna, która koncentruje wszystkie dane na temat podległych przedsiębiorstw oraz pozwala na ich centralną analizę. Holding może np. kontrolować realizacje celów sprzedażowych, sprawdzać wysokość zadłużenia spółek, analizować przyczyny wzrostu kosztów operacyjnych oraz prognozować wzrost dla całej organizacji – a to wszystko w jednym miejscu.