Strona główna > Oferta > Rozwiązania Comarch > Comarch ERP Altum > Międzynarodowość

 

Międzynarodowość

Comarch ERP Altum jest Polskim systemem ERP skonstruowany z myślą o rynku międzynarodowym. Platforma wdrażana jest między innymi w Polsce, Francji, Niemczech, czy też Danii. Dopasowanie tego systemu do specyfiki rynków zagranicznych daje możliwość zastosowania w systemie najnowszej technologii gwarantującej ścisłą integrację przy jednoczesnej otwartości na zewnętrzne rozwiązania. Gotowe funkcjonalności będące odpowiedzią na specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej innych krajów sprawiają, że Comarch ERP Altum jest kompletnym rozwiązaniem w pełni dostosowanym do obsługi firm zagranicznych między innymi z Francji oraz Niemiec, gwarantując przy tym bezproblemowe wdrożenie. Renomowane firmy zagraniczne (tj. Auchan, Chrétien czy Brodr. Jorgensen) korzystające z Platformy potwierdzają sukces Comarch ERP Altum na arenie międzynarodowej.

Możliwość dostosowania Platformy do specyfiki prawie każdego rynku

Zastosowana technologia sprawia, że Comarch ERP Altum kompletnie dostosowuje się do potrzeb branży, firmy oraz do specyfiki niemal każdego zagranicznego rynku. Wykorzystany mechanizm TrueAPI pozwala na elastyczne tworzenie rozszerzeń funkcjonalnych oraz dodatkowych rozwiązań współpracujących z Platformą. TrueAPI umożliwia modyfikować standardowe funkcjonalności i dodawać nowe. Mechanizm zapewnia również łatwą integrację z aplikacjami zewnętrznymi.

Jak działa?

Otwartość systemu umożliwia łatwe dostosowanie Platformy np. do przepisów prawnych, wzorów dokumentów oraz zasad rachunkowości obowiązujących w danym kraju.

Dedykowane funkcje dla rynków zagranicznych

Comarch ERP Altum dysponuje gotowymi funkcjonalnościami, które dostosowują system do specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej między innymi w Niemczech i Francji. Gwarantuje to sprawne oraz bezproblemowe wdrożenie systemu nawet w firmach o rozbudowanej, wielofirmowej strukturze, czego przykładem jest znana firma Chrétien. Francuskie przedsiębiorstwo prowadzi kilka własnych, niezależnych firm w jednym systemie – Comarch ERP Altum.

Jak działa? 

Funkcjonalności Comarch ERP Altum takie jak metoda wyceny zapasów AVCO, wyliczanie terminu płatności typu „End of Month” czy też skonto, świetnie sprawdzają się we francuskich przedsiębiorstwach. System daje możliwość prezentacji planu kont księgowych w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami w danym kraju, dzięki między innymi integracji z DATEV. Platforma jest gotowym rozwiązaniem dla niemieckich przedsiębiorstw.

Wielojęzyczność i wygoda pracy

Comarch ERP Altum to rozwiązanie wielojęzyczne, przystosowane do specyfiki firm międzynarodowych. Platforma dostępna jest w czterech wersjach językowych: Polskiej, Angielskiej, Niemieckiej oraz Francuskiej. Warto zwrócić uwagę na zalety systemu np. wygodę pracy w środowisku międzynarodowym.

Jak działa?

Przedsiębiorstwo korzystające z Platformy nie musi ustawiać dodatkowych parametrów. Wystarczy, że wybierze kraj, a Comarch ERP Altum automatycznie przystosuje system do specyfiki danego rynku, ustawiając np. odpowiednie stawki podatkowe, język, walutę systemową, czy też metodę wyceny zapasów obowiązującą dla wybranego kraju.

 

Wielowalutowość

Comarch ERP Altum doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach, które kierują swoje produkty na rynki zagraniczne oraz wykonują transakcje w różnych walutach. Platforma ułatwia dokonywanie i rozliczanie transakcji zagranicznych oraz sprawne naliczanie różnic kursowych. Dokumenty różnic kursowych stwarzane się automatycznie. Ponadto mogą być automatycznie księgowane na odpowiednich kontach z użyciem schematów księgowych. Kursy walut są na bieżąco aktualizowane na podstawie danych pobieranych z Europejskiego Banku Centralnego.