Strona główna > Oferta > Rozwiązania Comarch > Comarch ERP Altum > Finanse i księgowość

 

Finanse i księgowość

Comarch ERP Altum pozwala na prowadzenie pełnej księgowości w firmie o jednooddziałowej strukturze, a także w holdingu. Opcja obsługi kilku firm w jednym systemie sprawia, że platforma umożliwia jednocześnie na prowadzenie odrębnej i niezależnej księgowości dla każdego z przedsiębiorstw oraz centralne zarządzanie finansami wszystkich jednostek. Platforma daje możliwość wykonywania automatycznie wielu działań, które do tej pory wymagały ingerencji człowieka, co sprawia, że praca księgowego staje się wygodniejsza i prostsza. Dzięki np. analizom należności oraz zobowiązań (Business Intelligence), system umożliwia na pełne kontrolowanie stanu sytuacji finansowej firmy oraz szybką reakcję na zmiany.

Rejestr księgowy w przypadku zarządzania kilkoma firmami w jednym systemie, prowadzony jest w ramach wyodrębnionych ksiąg rachunkowych. Każda z firm ma odrębne okresy obrachunkowe i powiązane z nimi słowniki (dzienniki księgowań, plan kont). Oddzielne są również dokumenty księgowe i pozostałe obszary księgowe (np. schematy księgowań, księgowania okresowe, zestawienia księgowe, rejestry VAT, kasy gotówkowe i konta bankowe). 

System Comarch ERP Altum umożliwia pełną obsługę operacji kasowych oraz bankowych. Funkcjonalność platformy w tym zakresie to między innymi ewidencja wpłat i wypłat kasowych, a także bankowych. Ponadto tworzenie raportów kasowych i rejestracja wyciągów bankowych. Program daje możliwość obsługi dowolnej ilości kas gotówkowych i kont bankowych, również tych w walucie obcej.

Warto zwrócić uwagę, iż Comarch ERP Altum pozwala na:

  • Analizowanie stanów płatności w firmie.
  • Wykonywanie rozliczeń płatności (rozliczeń cząstkowych, które wynikają z dokumentów z wpłatami kasowymi i bankowymi.).
  • Kompensowanie wzajemne należności, a także zobowiązań w postaci dodatkowego dokumentu kompensaty.
  • Łączenie dokumentów z płatnościami w walucie polskiej z walutą obcą.

Przedsiębiorstwo może definiować dowolną ilości rejestrów VAT w systemie Comarch ERP Altum (np. kilka rejestrów przypisanych do różnego rodzaju zakupów czy powiązanych z konkretnym rodzajem transakcji). Comarch ERP Altum daje możliwość generowania deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE (wraz z załącznikami) w oparciu o dokumenty wprowadzonych do systemu.

Wielopoziomowy plan kont 

Comarch ERP Altum pozwala na tworzenie wielopoziomowego planu kont dopasowanego do potrzeb konkretnej jednostki, zgodnego z jej profilem działalności oraz specyfiką.

Jak działa? 

W trakcie tworzenia planów kont, dana firma może posłużyć się gotowymi wzorcami lub dodawać konta samodzielnie. Konta powiązane np. z kontrahentami, mogą być zakładane automatycznie w trakcie dodawania nowego kontrahenta albo w momencie pierwszego księgowania dokumentów z nim powiązanych.

System pozwala na tworzenie okresów obrachunkowych oraz  ich podział na okresy cząstkowe. Nie jest konieczne, aby rok obrachunkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Zdarzenia gospodarcze są ujmowane w programie w dziennikach cząstkowych grupujących transakcje określonego rodzaju, które można dowolnie tworzyć zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa.

 

Automatyczne Księgowanie 

Comarch ERP Altum jest wyposażony opcje kreowania tzw. schematów księgowych i księgowań okresowych, które pozwalają na automatyczne rejestrowanie operacji na kontach księgowych w oparciu o dokumenty handlowe.

Jak działa? 

Comarch ERP Altum pozwala na tworzenie szablonów księgowań, które znajdują zastosowanie do ujmowania powtarzalnych operacji, także tych, które występują w powtarzalnych okresach (np. co miesiąc, kwartał). Mechanizmy schematów księgowych oraz księgowań okresowych usprawniają procesy księgowania dokumentów, dzięki czemu praca księgowego zostaje zautomatyzowana (BPM).

Ponadto istnieje możliwość szybkiego przygotowania zestawienia takiego jak bilans, rachunek zysków oraz strat, a także opcja budowania własnych zestawień, zgodnie z aktualnymi potrzebami. 

 

Wygodna i bezpieczna księgowość

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo oraz uniknąć pomyłek, które mogą okazać się szczególnie kosztowne w obszarze księgowości, w systemie Comarch ERP Altum przewidziano możliwość księgowania „na brudno”.

Jak działa? 

W pierwszej kolejności dokumenty księgowane są zapisywane do tzw. bufora (zapisywane, ale nie zatwierdzone). Księgowanie do bufora może wpływać na obroty oraz salda na kontach, ale do momentu ostatecznego zatwierdzenia, dekret można usunąć albo zmienić. Co więcej, przed ujęciem zdarzenia gospodarczego w księgach, księgowy może podglądnąć dekrety, które powstaną w wyniku księgowania.

 

Wielowalutowość

System Comarch ERP Altum umożliwia ujęcie operacji na kontach księgowych zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych.

Jak działa? 

W trakcie księgowania istnieje możliwość stworzenia konta powiązanego z konkretną walutą. Ponadto platforma usprawnia naliczanie różnic kursowych. Dokumenty różnic kursowych tworzone się automatycznie, mogą być  także automatycznie księgowane na odpowiednich kontach z wykorzystaniem schematów księgowych.

 

Eksport płatności oraz import wyciągów bankowych 

Comarch ERP Altum jest wyposażony w narzędzia usprawniające elektroniczną wymianę danych z bankiem(poprzez eksport przelewów do plików, a także import wyciągów bankowych z plików dostarczonych przez bank).

Jak działa? 

Platforma pozwala na tworzenie formatów, które umożliwiają eksport przelewów i import wyciągów. Przy pomocy funkcjonalności tzw. paczek przelewów, przedsiębiorstwo może zarządzać płatnościami, które są wykonywane w firmie, terminem ich realizacji oraz kwotami.

 

Pełna automatyzacja windykacji i rozliczeń

System umożliwia kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury, zapłaty ujętej w systemie jako rozliczenia oraz po zaksięgowaniu na konta jako rozrachunki. 

Jak działa? 

Rozliczenie zaksięgowanych faktur jest automatycznie widoczne na kontach księgowych i odwrotnie. W efekcie powiązania zapisów odbywa się automatyczne powiązanie ich dokumentów źródłowych. Comarch ERP Altum pozwala na monitorowanie oraz windykowanie należności, przy pomocy sprawnego generowania monitów, wezwań do zapłaty i not odsetkowych (pojedynczych lub seryjnych). System pozwala na częściowe albo całkowicie zautomatyzowanie tego procesu.