Obecnie coraz częściej informacje gromadzone na temat Klientów i umiejętność ich skutecznego przetwarzania oraz wykorzystania pozwalają przedsiębiorstwom dostosować się do ich potrzeb. Takie podejście umożliwia firmie budować przemyślaną oraz długofalową strategię, która pozwala na ciągłe wyprzedzanie oczekiwań swoich Klientów. Funkcjonalności klasy CRM są dostępne w modułach systemu Comarch ERP Altum.

W Comarch ERP Altum jest to możliwe dzięki zastosowaniu wbudowanych narzędzi Business Intelligence oraz automatyzacji procesów (BPM). System gromadzi oraz analizuje informacje dotyczące między innymi lojalności Klientów, skuteczności pracy przedstawicieli handlowych, efektywności określonych działań sprzedażowych. Automatyzacji procesów sprawia, że program dba np. o to, aby konkretna wiadomość trafiła do odpowiedniej osoby w firmie wraz z gotową informacją, mówiącą o tym, jakie działania należy podjąć w związku z zaistniałą sytuacją.

Zorganizowana opieka nad Klientami

W systemie Comarch ERP Altum właściciel firmy ma pełną kontrolę nad całym procesem obsługi Klienta. Przypisywanie poszczególnych Klientów do pracowników, ustalanie osób kontaktowych dla kontrahentów, umożliwia firmie zarządzać relacjami z Klientem w sposób przejrzysty i zorganizowany. Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż sprawia, że pracownicy mobilni mają możliwość prowadzenia bezpośrednią sprzedażą u Klienta z poziomu urządzenia mobilnego, a także mogą zarządzać jego obsługą.

W celu uzyskania kompletnej informacji na temat np. zadowolenia Klienta, perspektyw dalszej współpracy, system posiada opcję przygotowania własnych kwestionariuszy ankietowych. Firma będzie mogła zautomatyzować niektóre czynności, dzięki zgromadzonym odpowiedziom na pytania ankietowe.

Jak działa? 

Kwestionariusze ankietowe wykazały niezadowolenie Klienta A z jakości produktu. Kierownik sprzedaży otrzymuje automatyczną wiadomość wraz z gotową informacją, o tym jakie kroki może podjąć np. „Wyślij przedstawiciela handlowego do Klienta A oraz przyznaj 20% rabatu”.

 

 

Planuj i kontroluj swoje działania sprzedażowe

Comarch ERP Altum pozwala na kompletną obsługę relacji z Klientami i Partnerami biznesowymi, od zarejestrowania danych, aż po rejestr rozmów oraz działań związanych z pozyskaniem i obsługą kontrahentów.

Przedsiębiorstwo może określać etapów sprzedaży od np. wysłania maila, poprzez umówienie wizyty, aż po negocjacje oraz zamknięcie transakcji. Może również całkowicie lub częściowo zautomatyzować cały proces. W ramach etapów system pozwala na przydzielanie osób odpowiedzialnych, określenie terminów, konkretnych zadań oraz czynności do zrealizowania. CRM sprawia, że handlowcy zawsze mają wgląd do historii kontaktów z Klientem, a także wiedzą o jego potrzebach oraz problemach.

Jak działa? 

Analizy Business Intelligence dostarczają odpowiedzi na pytania np. jakie jest prawdopodobieństwo pozyskania danego kontrahenta, czy też jak Klient ocenia jakość naszych produktów.

 

Planowanie zadań

Odpowiednia organizacja pracy pracowników, a także właściwe przydzielanie i priorytetowanie zadań przekłada się na wydajność przedsiębiorstwa. W Comarch ERP Altum przedsiębiorstwo otrzymuje możliwość np.:

  • stwarzania zadań i przypisywania ich do poszczególnych pracowników,
  • grupowania zadań w dowolne kategorie,
  • określania priorytetów dla konkretnych zadań i terminów ich realizacji.

Jak działa?

Analizy Business Intelligence sprawiają, że przedsiębiorstwo może określić np. profile pracowników (wielozadaniowy, radzący sobie w sytuacjach kryzysowych itd.) oraz wydajność i skuteczność ich pracy.

Aplikacja mobilna Comarch Mobile Zarządzanie daje możliwość kompleksowego zarządzania pracą pracowników z poziomu smartfona lub tableta.

Bezpośrednia praca z Klientem

Aby pozwolić regionalnym kierownikom sprzedaży na zarządzanie w terenie a pracownikom mobilnym ułatwić pracę z Klientem, stworzono aplikacje takie jak: Comarch Mobile Zarządzanie i Comarch Mobile Sprzedaż.  

Aplikacja dla kierowników sprzedaży to planowanie wizyt sprzedawców, monitorowanie oraz analiza przebytych tras. Możesz liczyć na łatwą komunikację, dzięki użyciu intuicyjnego komunikatora oraz na dostęp do listy rejonów, pracowników i kontrahentów.

Aplikacja dla pracowników mobilnych to dostęp do pełnej oferty towarowej, historii kontaktów z Klientem, transakcji i płatności oraz zarządzanie sprzedażą bezpośrednio u Klienta z poziomu urządzenia mobilnego.