Strona główna > Oferta > Rozwiązania Comarch > Comarch ERP Altum > Automatyzacja procesów

 

Automatyzacja procesów

Współczesne firmy funkcjonują w oparciu o procesy zawierające ich know-how oraz dające im przewagę konkurencyjną na rynku. Comarch ERP Altum jest wyposażony we wbudowane narzędzia Business Process Management (BPM), które zdecydowanie wyróżniają ten system spośród innych tego typu na rynku.

Jak działa? 

BPM pozwala na całkowitą lub częściową automatyzację procesów zachodzących w firmie. Umożliwia automatyzowanie zarówno rutynowych procesów charakterystyczne dla każdej firmy, jak i nietypowych zadań, specyficznych dla każdego przedsiębiorstwa (np. wprowadzenie automatycznej promocji na konkretne produkty w oparciu o spadek sprzedaży poniżej wcześniej ustalonego limitu).

Współcześnie, firmy działające w tej samej branży, różnią się sposobami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wymaga to indywidualnego podejścia do każdej firmy. Obok listy automatycznych procesów dostępnych w standardzie, system został wyposażony w intuicyjny kreator, który umożliwia tworzenie własnych procesów BPM. Wszystko to daje możliwość zautomatyzowania najbardziej specyficznych oraz wymagających procesów charakterystycznych dla danej firmy i jej działalności. 

Dużo procesów zachodzących w firmie na pewnym etapie wymaga podjęcia określonych decyzji przez człowieka, stąd nie można ich w pełni zautomatyzować. Do obsłużenia takich procesów w systemie stworzono specjalną skrzynkę zadań. Akcje inicjowane przez jednego z użytkowników automatycznie powodują konieczność reakcji ze strony innych osób biorących udział w określonym procesie. System pilnuje, aby wiadomość trafiła do odpowiedniej osoby, a w razie potrzeb uruchamia mechanizm przypomnień lub alertów. BMP umożliwia łatwą komunikację pomiędzy pracownikami, z dostawcami i odbiorcami, dzięki integracji skrzynki zadań z pocztą e-mail.

Warto zwrócić uwagę na przydatną funkcjonalność BPM, którą jest opcja definiowania procesów kontekstowych. Na etapie definiowania procesu przypisuje się mu typ obiektu w kontekście, którego proces ma być uruchamiany (np. kontrahent lub towar). Ta opcja umożliwia uruchamianie procesu, np. dla kilku wybranych kontrahentów, bezpośrednio z poziomu otwartej w systemie listy, co ułatwia codzienną pracę użytkowników. 

Automatyzacja na podstawie danych Business Intelligence

W systemie Comarch ERP Altum automatyczne procesy BPM mogą opierać się o dane z raportów Bussines Intelligence. Oznacza to, że automatyczne procesy BPM są tutaj konkretnymi ścieżkami postępowania uzależnionymi od bieżących danych i prognoz (np. system inteligentnie reaguje na sytuację w firmie oraz dostosowuje do niej właściwe kroki).

Jak działa? 

Na podstawie danych analitycznych Business Intelligence można dowiedzieć się np. że w ostatnim miesiącu w województwie śląskim i małopolskim, sprzedaż danego modelu spodni systematycznie spada. Na podstawie prognoz sprzedaży wiemy, że nie możemy liczyć na poprawę sytuacji. Business Intelligence w porę zauważył problem, a proces BPM wysłał automatyczną informację do menedżera o zagrożeniu wraz z gotową propozycją działania: „W sklepach A i B należy przecenić spodnie minimum o  30%”.

 

Procesy w sprzedaży

Procesy handlowe wchodzą w skład najbardziej istotnych aspektów funkcjonowania firmy. Często są one skomplikowane oraz składają się z rozbudowanych ścieżek postępowania. BPM pozwala częściowe lub całkowite zautomatyzowanie takich działań (np. ofertowanie, realizacja zamówień, przydzielanie rabatów lub obsługa reklamacji).

Jak działa? 

Klient składa reklamację w sklepie, a system na podstawie zmiany statusów reklamacji (przyjęcie towaru, uznanie reklamacji itd.), automatycznie przekierowuje obsługę reklamacji do kolejnej osoby odpowiedzialnej za następny krok, także informuje klienta o statusie reklamacji, wysyłając odpowiednią wiadomość e-mail. Cały proces reklamacji jest uporządkowany, a klient wie, kiedy i gdzie może zgłosić się po odbiór reklamowanego produktu.

Procesy w logistyce

Procesy BPM sprawiają, że przedsiębiorstwo może całkowicie lub częściowo zautomatyzować procesy związanych z logistyką (przyjmowanie, zamawianie, ustalanie limitów stanów magazynowych, obsługa towaru – przesunięcia pomiędzy magazynami itd.).

Jak działa?

Atrakcyjna promocja sprawiła, że w jednym ze sklepów sprzedano 6 par tych samych butów w jeden dzień. Poziom zatowarowania spadł poniżej ustalonego limitu. Aby uzupełnić powstałe braki, system automatycznie zamawia potrzebny towar wysyłając odpowiednie dokumenty do dostawcy. Potem kontrahent dostarcza towar, a system automatycznie przyjmuje dostawę na magazyn, generując potrzebne dokumenty. Następny krok to automatyczne przesunięcie towaru na magazyn w sklepie. 

 

Procesy w finansach

Wiele procesów związanych z zarządzaniem finansami firmy może zostać usprawnionych i zautomatyzowanych przy użyciu BPM. Jednym z obszarów, gdzie wykorzystanie BPM może przynieść realne korzyści oraz oszczędności, jest zarządzanie przeterminowanymi płatnościami.

Jak działa? 

Stworzony w systemie proces posiada opcję automatycznego wysyłania informacji do osób odpowiedzialnych za egzekwowanie płatności. W przypadku, gdy kontrahenci zalegają z płatnościami. Także do tych kontrahentów rozsyłana jest informacja o konieczności uregulowania należności i o zablokowaniu do tego czasu możliwości dokonywania transakcji. W momencie uregulowania płatności, system automatycznie odblokowuje transakcje dla danego kontrahenta.