Informujemy, że są już dostępne najnowsze wersje Comarch ERP Optima 2024.0.1 oraz Comarch HRM 2024.0.1!

Comarch wprowadził blisko 70 nowości i ulepszeń, które sprawią, że praca z programem stanie się jeszcze łatwiejsza i efektywniejsza. Najnowsze zmiany to nie tylko szereg udogodnień dla użytkowników, ale również pewność nieustannej zgodności oprogramowania z obowiązującymi przepisami prawa.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi i korzystania w pełni z możliwości systemów i rozwiązań Comarch.

 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Udostępniono opcję rozliczania zaliczek bez konieczności wprowadzania Faktur Zaliczkowych na podstawie nowelizacji ustawy o VAT z 16 czerwca 2023 r., art. 106b, ust. 1a i 1b.
 • Dodano deklarację roczną PIT-4R w wersji 13.
 • W ramach automatycznych aktualizacji we wrześniu dostosowano wysyłkę i odbiór faktur z Krajowego Systemu e-Faktur do nowej struktury FA(2).

Nowości Comarch ERP Optima 2024.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Przebudowano Informacje bieżące. Od teraz znajdują się w menu Start, pod przyciskiem Informacje o firmie.
 • Udostępniono możliwość przypisania kontrahentowi domyślnego rachunku bankowego dla każdej waluty.
 • Umożliwiono weryfikację wiarygodności kontrahenta dzięki integracji z platformą Comarch Apfino.
 • Wprowadzono funkcję automatycznego realizowania zamówień z Comarch e-Sklep oraz wszystko.pl.
 • Umożliwiono dodanie zdjęcia Operatora, które zostanie zaprezentowane w Comarch e-Sklep jako Opiekun towaru/kontrahenta.
 • Wprowadzono możliwość tłumaczenia jednostek miar wysyłanych do Comarch e-Sklep.
 • Dodano możliwość udostępniania pakietu Comarch OCR Biura Rachunkowego jego Klientom.
 • Umożliwiono określenie domyślnych kont księgowych dla różnic kursowych indywidualnie dla każdej firmy.
 • Dodano możliwość wykonania przeszacowania walut na koniec miesiąca/kwartału.
 • Dodano możliwość automatycznego ustawienia odliczeń na Nie dla wszystkich dokumentów dodawanych poprzez Comarch OCR do rejestrów VAT zakupu.
 • Na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych umożliwiono podgląd załączników z Biblioteki Dokumentów.
 • Umożliwiono naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy cywilnoprawnej dla osób oddelegowanych do pracy za granicę.
 • Wprowadzono automatyczne naliczanie przychodu z tytułu PPK po zwolnieniu pracownika i uwzględnianie w deklaracjach pracownika.

Nowości Comarch HRM 2024.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadzono możliwość rozdzielenia limitowania pracy zdalnej i pracy zdalnej okazjonalnej.
 • Umożliwiono odnotowanie nieobecności oraz edycję czasu pracy dla pracowników łączących urlop rodzicielski z pracą na część etatu.

Wprowadzono następujące funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:

 • W Analizach BI rozwinięto obszary magazynów i sprzedaży m.in. o uwzględnianie towarów bez sprzedaży i stanu początkowego, datę ostatniej sprzedaży ze stanem magazynowym oraz obszar Kadr i Płac m.in. o raporty średnie dla działów.

Dodano hierarchie opisów analitycznych w raportach opisów oraz zaktualizowano również raport otrzymanych i spełnionych świadczeń pieniężnych.

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2024.0.1.

Zobacz nowości i zmiany: https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2024/index.php/kategorie/nowosci-i-zmiany-w-wersji-2024-0-1/

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch HRM 2024.0.1.

Zobacz nowości i zmiany: https://pomoc.comarch.pl/hrm/pl/index.php/dokumentacja/nowosci-i-zmiany-w-wersji-2024-0-1/

Zachęcamy również do skorzystania z usług CDN-Partner w Krakowie w zakresie aktualizacji posiadanych przez Państwa systemów i rozwiązań.

Jeżeli potrzebujecie Państwo naszego wsparcia wystarczy skontaktować się z naszymi specjalistami, którzy zaoferują odpowiednią pomoc.