Nowe moduły w systemie do zarządzania szpitalem COMARCH OPTIMED NXT

W systemie COMARCH OPTIMED NXT przeznaczonym dla szpitali oraz większych placówek medycznych, pojawiły się nowe moduły: obszar zakażeń, żywienie oraz bank komórek.

Moduł zakażeń daje możliwość gromadzenia danych związanych z zakażeniami w postaci rejestru kart drobnoustrojów alarmowych oraz kart zakażeń.

Moduł żywienie jest przeznaczony dla placówek, które prowadzą żywienie kliniczne. Dzięki niemu, min. w łatwy sposób można przygotować „mieszaniny żywieniowe”.

Moduł bank komórek jest zgodny ze standardem ISBT128, z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 roku w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek, tkanek i narządów oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 roku w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek rozrodczych i zarodków.

Dzięki COMARCH OPTIMED NXT, zarówno pacjenci jak i pracownicy czują się bezpiecznie. System daje możliwość monitorowania wyników leczenia oraz zakażeń występujących w danej placówce.