Nowa wersja programu dla mikro i małych firm Comarch ERP XT

Została udostępniona nowa wersja programu Comarch ERP XT dostępna przez przeglądarkę internetową oraz na urządzenia z systemem iOS. 

 

Nowości i zmiany w wersji dostępnej przez przeglądarkę internetową

W najnowszej wersji Comarch ERP XT wprowadzono możliwość ewidencjonowania uczestnictwa zatrudnionych osób w Pracowniczych Planach Kapitałowych, naliczania składek PPK i przesyłania niezbędnych informacji do wybranej instytucji finansowej, dzięki integracji z aplikacją Comarch PPK. Użytkownicy Comarch ERP XT, którzy posiadają jeden z modułów księgowych, w ramach promocji aplikacji automatycznie otrzymują bezpłatny dostęp do aplikacji Comarch PPK do 30.09.2021 roku. Później będzie można zakupić Comarch PPK już od 17 zł netto miesięcznie.

Comarch ERP XT i integracja z Comarch PPK

W meny Pracownicy / Właściciele dodano możliwość podglądu zmian historycznych na karcie pracownika/właściciela. Ponadto dodano słownik krajów do pola Obywatelstwo, nowe pola informacyjne dotyczące płci i dokumentu tożsamości oraz formy zatrudnienia, a także wprowadzono mechanizmy walidujące poprawność wpisanych danych (m.in. sprawdzanie daty urodzenia oraz płci z nr PESEL).

Deklaracja roczna CIT-8 (30)  – udostępniono możliwość obliczenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie wprowadzonych wcześniej zaliczek wraz z wydrukiem i eksportem do systemu e-Deklaracje.

Publiczne API – w zakresie faktur proforma dodano nowe pole, w którym znajduje się informacja o przekształceniu dokumentu do faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub paragonu. 

 

 

Nowości i zmiany w wersji dostępnej przez system iOS

W najnowszej wersji Comarch ERP XT dodano możliwość otrzymywania informacji od Biura Rachunkowego o bieżących zobowiązaniach podatkowych oraz o rozliczeniu za świadczone usługi księgowe. 

Ponadto dodano opcję zapisania na karcie kontrahenta dowolnych notatek, które wraz z wartością zadłużenia można podejrzeć podczas wystawiania dokumentów.