Nowa wersja Comarch PPK 2019.4.2

W najnowszej wersji aplikacji Comarch PPK 2019.4.2 można importować informację o transakcjach związanych z uczestnictwem pracowników w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Instytucja finansowa jest zobowiązana przekazywać takie dane pracodawcy. Użytkownik zaczytuje informacje o zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat, wypłacie środków przez uczestnika PPK, zwrocie oraz wypłacie transferowej do aplikacji z pliku XML udostępnionego przez instytucję finansową.

Ponadto istnieje opcja wyszukania oraz wysłania z listy pracowników osób, których dane identyfikacyjne lub inne dane związane z uczestnictwem w PPK uległy zmianie. Dodano również kolejne wydruki deklaracji tj. oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK, deklaracje dotyczące wpłat podstawowych oraz dodatkowych do PPK, a także wnioski o dokonywanie wpłat na pracownicze plany kapitałowe.

Można wybrać tryb pracy w aplikacji, która jest zainstalowana na stanowisku, na którym znajduje się także Comarch ERP HR. Podczas logowania, użytkownik może zdecydować, czy aplikacja ma pracować w wersji samodzielnej (standalone) czy współpracować z Comarch ERP HR. Import pracowników do aplikacji działającej w wersji samodzielnej może odbywać się automatycznie.

Aplikacja Comarch PPK zaktualizuje się automatycznie po uruchomieniu.