Nowa wersja Comarch ERP XL 2017.2

Comarch udostępnił nową wersję systemu Comarch ERP XL w wersji 2017.2, w której ukazało się aż 47 nowości. Szczególną uwagę poświęcono na dostosowanie nowej wersji systemu do aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Warto zwrócić uwagę, że pojawiły się takie możliwości jak:

 • rejestr zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przez osoby fizyczne,
 • udostępnienie informacji dotyczących danych osobowy,
 • operacje anonimizacji kontrahentów i osób, które są do nich przypisani,
 • dodatkowo zapewniono wsparcie dla administratorów danych osobowych przez użycie narzędzi pozwalających na: rejestr upoważnień do przetwarzania danych, ewidencję czynności przetwarzania danych osobowych oraz ewidencję naruszeń dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Ponadto od 1 lipca 2018 roku będzie obowiązywać ustawa pozwalająca na korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Jak to działa? Płatność za nabyty towar albo za usługę jest dokonywana w określony sposób, zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy albo rozliczana jest w alternatywny sposób. Pozostała zapłata, która odpowiada kwocie podatku od towarów oraz usług, płacona jest na specjalny rachunek bankowy dostawcy (rachunek VAT). Z tego względu w Comarch ERP XL 2017.2 przygotowano:

 • opcję wysyłania zlecenia przelewu do banku z podziałem kwoty podatku VAT,
 • mechanizmy, które wspierają kontrolę płynności finansowej,
 • wiązanie płatności rozliczeniowych z technicznymi przeksięgowaniami pomiędzy rachunkami.

Comarch pracuje nad wprowadzeniem tych funkcjonalności w wersji 2018.2, która planowo będzie udostępniona w czerwcu.

Comarch ERP XL 2017.2 współpracuje między innymi z:

 • Comarch MES 2017.2,
 • Comarch Mobile 2018.2,
 • Comarch WMS 2017.5.6,
 • Comarch eSklep 2018.3,
 • Comarch DMS 2018.1.3.