Nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.0.1 i Comarch HRM 2019.0.1

Zostały udostępnione nowe wersje oprogramowania Comarch ERP Optima 2019.0.1 oraz Comarch HRM 2019.0.1 Do nowej wersji Comarch ERP Optima dodano elektroniczne teczki pracowników oraz dostosowano system do pozostałych zmian w przepisach. Wprowadzono ponad 110 nowości i udoskonaleń, dzięki czemu praca z programem będzie łatwiejsza oraz szybsza.

System Comarch ERP cieszy się bardzo dużą popularnością, jego całkowita sprzedaż wzrosła o 28% (po 10 miesiącach bieżącego roku), a liczba nowych Klientów to ponad 7800 firm!

Zmiany pojawiające się w Comarch ERP Optima 2019.1:

a). Związane ze zmianami w przepisach

 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12) do systemu e-Deklaracje.
 • Wprowadzono formularz deklaracji VAT-8.
 • Wprowadzono opcję dodania na jednym zgłoszeniu SENT wielu kodów CN oraz przypisanie im stawek VAT.
 • Dodano funkcjonalność e-Teczki pozwalającą na prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.
 • Zaktualizowano druk ERP-7.
 • Wprowadzono kontrolę limitu 182/270 dni dla zwolnienia chorobowego w obszarze okresu zasiłkowego.
 • Dodano kontrolę wykorzystania urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych, a także podejmujących pierwszą pracę po upływie miesiąca pracy.

b). Nowości zasługujące na szczególną uwagę

 • Opcja zapisywania wersji danych firmy z różnymi datami ich obowiązywania (na wydruku będą się pojawiać zawsze prawidłowe dane).
 • Funkcja definiowania nazw plików z wydrukami, które są generowane z programu.
 • Automatyczne pobieranie wskaźników z serwera Comarch w czasie logowania do programu.
 • Generowanie opisu analitycznego na dokumentach handlowych oraz magazynowych, a także księgowania tych dokumentów według opisu analitycznego.
 • Udoskonalenia w kreowaniu własnych i wzorcowych zestawień finansowych.
 • Integracja z Pocztą Polską.
 • Zapis Faktury Zaliczkowej do bufora.
 • Możliwość zmiany kolejności pozycji metodą przeciągnij i upuść na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych.
 • Rozbudowanie funkcjonalność PKZP, dzięki opcji wypłacania pożyczek uzupełniających i edycję harmonogramu spłat.

Kilka nowości pojawiających się w Comarch HRM 2019.1:

 • Dodano alerty dotyczące upływającego terminu ważności (badań okresowych, uprawnień – kwalifikacji i oceny okresowej pracownika) w panelu powiadomień. Ponadto użytkownik jest informowany o udostępnionych dla niego wydrukach z bazy danych systemu Comarch ERP, dokumentach udostępnionych w Intranecie, czy też ofertach pracy w ramach rekrutacji wewnętrznej.
 • Opcja planowania urlopu opiekuńczego kp 188 z poziomu aplikacji.
 • Możliwość dodania załączników do delegacji.

Wprowadzono również funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:

 • Do modułu Analizy BI dodano nowe raporty między innymi sprzedaż ze stanem magazynowym, analiza ABC i dokumenty PWP. Ponadto rozwinięto raporty sprzedażowe oraz kadrowo-płacowe.
 • Anonimizacja danych. Rozszerzono współpracę z Comarch Mobile Sprzedaż o opcję wysłania na urządzenie mobilne informacji dotyczącej anonimizacji kontrahenta i/lub osoby kontaktowej (przedstawiciela) dokonanej w Comarch ERP Optima.
 • Split Payment. Pojawiła się funkcjonalność synchronizacji parametru split payment na kontrahencie między aplikacjami w ramach rozwijania współpracy z Comarch Mobile Sprzedaż.

W obecnych wersjach systemu Comarch ERP Optima zakończono wspieranie drukarki FP600 z powodu braku nowych sterowników oraz aktualizacji publikowanych przez producenta tego urządzenia. Ponadto z końcem roku 2018 kończy się wsparcie dla Windows Server 2008 i 2008R2, a także SQL Server 2008 i 2008R2. Zmiana ta dotyczy Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.

Filmiki instruktażowe, które szczegółowo prezentują wybrane nowe funkcjonalności wprowadzone w najnowszej wersji programu:

Wspólne:

Handel:

Księgowość:

Płace i Kadry: