Nowa wersja Comarch ERP Enterprise (CEE) 6.2

W najnowszej wersji systemu Comarch ERP Enterprise (CEE) zostały dodane funkcjonalności w obszarach biznesowych, a także wprowadzono usprawnienia w zakresie wydajności, interfejsu użytkownika (UI) oraz w aspekcie technicznym. 

Co to jest Comarch ERP Enterprise?

System CEE jest nowoczesnym, zintegrowanym oprogramowaniem do zarządzania firmą, który jest oparty na przeglądarce internetowej. Z powodzeniem mapuje struktury firmy, również wielowymiarowej. Szczególnie dedykowany dla przedsiębiorstw z sektora handlu oraz produkcji, które chcą osiągnąć najwyższy poziom zaawansowania pracy z oprogramowaniem ERP. System wspiera w obszarze transformacji procesów, dywersyfikacji działalności, otwarcia się na nowe zagraniczne rynki oraz szybkiej reakcji na zmiany rynkowe. Zaliczany jest do grona rozwiązań ERP 4.0. CEE to system zintegrowany z nowoczesnymi rozwiązaniami Comarch tj. POS, mPOS, MOS, OCR, DMS, e-Sklep, czy Business Intelligence. 

Ekran startowy systemu CEE

Jakie zmiany i nowości w CEE 6.2?

Najciekawszą zmianą jest nowy interfejs użytkownika (UI) oraz poprawiona ergonomia pracy. Interfejs odpowiada obecnym trendom i podnosi atrakcyjność wizualną systemu. 

Ponadto wprowadzono:

  • Nowy rodzaj materiału ,,narzędzia”. Może zostać wykorzystany w procesach dotyczących zakupów, logistyki magazynowej oraz dystrybucji. Został również dodany do całego procesu produkcyjnego: od planowania przez zlecenie aż do rozliczenia produkcji, dzięki czemu można lepiej określić związane z nim koszty.
  • Nowe funkcje w ramach modułu Logistyka magazynowa np. status ,,zapas specjalny” na zwrot wadliwych albo zarezerwowanych artykułów, możliwość ustawienia automatycznej rezerwacji towaru, a także usprawnienie usługi zleceń magazynowych towarów o numerach seryjnych. 
  • Wsparcie dla rozliczania podatku MOSS (mini one stop shop). Firmy, które posiadają rynki zbytu w różnych krajach EU, a pozostają poniżej pewnego określonego progu obrotów, mogą rozliczać podatek VAT dla wszystkich krajów centralnie w CEE, dzięki tej funkcji. 

Na szczególną uwagę zasługuje zaimplementowanie wielu nowinek technicznych w zakresie podpisu cyfrowego jako dodatkowego potwierdzenia tożsamości w kontekście RODO, a także bezpieczeństwa przechowywania dokumentów. Dzięki automatyzacji za pomocą workflow, a także akcji seryjnych na listach osiągnięto dodatkowe uproszczenie procesów biznesowych w różnych obszarach systemu.