Nowa wersja Comarch DMS 2019.0

najnowsza wersja programu Comarch DMS 2019.0

Pojawiła się najnowsza wersja programu Comarch DMS 2019.0 z pakietem nowych funkcjonalności oraz usprawnień.

 

W tej wersji Comarch DMS warto zwrócić uwagę na poniżej wymienione funkcjonalności oraz udoskonalenia:

 • Automatyczny zapis karty obiegu w pierwszym etapie.
 • Mapowanie wielu kontrolek typu Załącznik do dokumentu generowanego w kontrolce Dokument ERP XL.
 • Umożliwiono wielokrotne inicjowanie wartości w kontrolkach.
 • Funkcjonalność prezentacji numeru rachunku bankowego kontrahenta w kontrolce Dokument ERP XL.
 • Blokada możliwości pracy z jednym dokumentem przez wielu pracowników jednocześnie.
 • Blokada generowania dokumentów do systemu Comarch ERP XL w zamkniętych okresach operacji handlowych.
 • Nowe funkcjonalności w kontrolce Dane tabelaryczne to między innymi nowy tryb kolumny “tylko do odczytu”.
 • Opcja zmiany szerokości lewego panelu na liście oraz na szczegółach dokumentu.
 • Zapamiętywanie szerokości kolumn na zakładce opisu analitycznego w kontrolce Dokument ERP XL.
 • Nowy tryb wyszukiwania wartości w kontrolce typu Lista i w kolumnie typu Lista w kontrolce Dane tabelaryczne.

 

Aplikacje Comarch DMS w wersji 2019.0 współpracują z:

 • Comarch ERP XL w wersjach systemu: 2018.0, 2018.1, 2018.2, 2019.0
 • Comarch ERP Optima w wersjach systemu: 2018.8.1, 2019.0.1, 2019.1.1
 • Comarch ERP Altum w wersjach systemu: 2018.1.1, 2018.2, 2018
 • Comarch ERP Enterprise w wersjach systemu: 6.0