Nowa wersja Comarch BI Point Menadżer pojawi się w lipcu 2018

Nowoczesne rozwiązanie analityczne stworzone dla klientów oprogramowania Comarch ERP Optima, jakim jest BI Point Menadżer cieszy się dużym zainteresowaniem. Z tego względu Comarch pracuje nad wprowadzeniem nowych funkcjonalności, biorąc pod uwagę potrzeby klientów. Najnowsza wersja BI Point Menadżer pojawi się w lipcu 2018.

W nowej wersji BI Point Menadżer w zestawieniach znajdziesz informację o np.:

 • wielkości podatków pozostałych do zapłaty,
 • wielkości wpłaconych zaliczek na podatki,
 • terminach płatności składek ZUS,
 • pozostałych do zapłaty przez Klienta należności względem Biura Rachunkowego,
 • danych adresowych oraz personalnych pracowników,
 • danych pochodzących z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • terminach upływu badań pracowników, a także ich uprawnień,
 • wykazach samochodów firmowych,
 • pozycjach znajdujących się w zestawieniach księgowych (np. bilanse i rachunki zysków oraz strat).

Pojawią się również zmiany w obszarze administracji:

 • Uprawnienia dla przedsiębiorców. Opcja dostępu dla więcej niż jednego użytkownika. Możliwość podglądu kilku różnych baz danych w przypadku spółki.
 • Uprawnienia dla Biur Rachunkowych. Z możliwością dostępu dla pracowników Biura.

Warto wspomnieć o nowym module komentarze, który również pojawi się w najnowszej wersji BI Point Menadżer. Moduł ten umożliwi komunikację pomiędzy użytkownikami, a także pomiędzy biurem rachunkowym, a jego Klientami.