Nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2020.7.1

W nowej wersji aplikacji do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych wprowadzono kilka zmian i nowości. Sprawdź najważniejsze z nich:

 • Rozszerzenie zakresu automatycznej wymiany danych z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o możliwość zlecenia wypłaty transferowej.
 • Na ekranie startowym dodanie informacji o sposobie wymiany danych w przypadku instytucji finansowych tj.:
  • Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
  • AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.,
  • Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Zaktualizowanie wartości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2021 roku.
 • W przypadku wersji współpracującej z Comarch ERP HR poprawienie wyliczania stażu pracy.
 • Poprawienie uzupełniania w bazie danych pól dotyczących operatora podczas generowania pliku XML ze zgłoszeniem do PPK.
 • W przypadku aplikacji Comarch PPK w chmurze Comarch umożliwienie wykonywania operacji na plikach XML z folderu Moje dokumenty, jeśli aplikacja ta jest otwarta.

Najnowsza wersja Comarch PPK współpracuje z Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL HR, Comarch Altum HR w wersji 2020.1.1 lub wyższej. Comarch PPK w wersji 2020.7.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 01 grudnia 2020 roku. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji praca na tej wersji programu będzie niemożliwa.