Nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.4.1

Pojawiła się nowa wersja programu do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Aplikacja automatycznie zaktualizuje się po uruchomieniu. Planowany jest jej dalszy rozwój w kolejnych wersjach.

Nowości w Comarch PPK 2019.4.1, które zasługują na szczególną uwagę:

  • Rozszerzono zakres automatycznej wymiany danych z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o opcję przesłania korekty składek uczestnika Pracowniczych Planach Kapitałowych i informacji o wznowieniu uczestnictwa w PPK.
  • Wprowadzono opcję przesyłania do instytucji finansowej (w formie pliku XML) informacji o zakończeniu zatrudnienia pracownika, automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK, a także o zmianie danych kontaktu elektronicznego uczestnika.
  • Wprowadzono na karcie pracownika informację o numerze identyfikacyjnym nadawanym przez instytucję finansową, a także o identyfikatorze ewidencji PPK nadawanym przez PFR.

Comarch PPK pozwala na zawarcie online umowy o zarządzanie Pracowniczych Planów Kapitałowych z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.