Nowa Comarch ERP Optima 2017.3.1

Firma Comarch udostępniła, zapowiadaną wcześniej, nową wersję Comarch ERP Optima 2017.3.1, która uwzględnia dostosowanie programu do zmian w przepisach. Nie zabrakło również nowości, które poprawiają ergonomię tego najbardziej popularnego systemu dla małych i średnich firm.

Poniżej wybrane nowości i zmiany Comarch ERP Optima 2017.3.1 wprowadzone przez producenta firmę Comarch. Szczególną uwagę zwracamy na te, które dotyczą zmian w przepisach:

 • umożliwiono wykonanie eksportu danych do programu GUS Z-12 za 2016 rok,
 • na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Finansów, obowiązującego od dnia 1 marca 2017 r., wprowadzono nowy wzór wydruku i formularza deklaracji AKC-WW.

Prócz opisanych powyżej nowości, podajemy wybrane zmiany Comarch ERP Optima 2017.3 w poszczególnych modułach:

W części Ogólnej:

 • wprowadzono zmiany na oknie Pliki JPK, w  celu zapewnienia większej przejrzystości dla Użytkownika,
 • umożliwiono łączenie plików JPK_VAT,
 • wprowadzone zostały nowe atrybuty JPK w celu wykazywania wartości zgodnych z deklaracją VAT-7 w odpowiednich polach w plikach JPK_VAT.

W modułach księgowych Comarch ERP Optima:

 • wprowadzone zostały nowe atrybuty dla JPK_VAT,
 • zaktualizowano zestawienie F-01/I-01,
 • umożliwiono wydruk deklaracji VAT-UE w sytuacji, gdy deklaracja nie posiada żadnych pozycji.

Biurze Rachunkowym:

 • w operacjach seryjnych udostępniono możliwość generowania, wysyłki i odbioru oraz wydruku UPO dla pliku JPK_VAT.

W module Comarch ERP Optima HANDEL:

 • Centralizacja jednostek budżetowych. Usprawniono dokumentowanie transakcji sprzedaży pomiędzy firmami i jednostkami budżetowym, występującymi w roli kupującego. Wprowadzono na karcie kontrahenta pole, które umożliwia  wskazanie głównej jednostki samorządowej (np. gminy), której podlega kontrahent.
 • Intrastat. Na formularzu deklaracji wywozowej dodano kolumnę Numer identyfikacyjny NIP kontrahenta, w której widoczny jest numer NIP z prefiksem.

W module Comarch ERP Optima Kasa/Bank:

 • zaktualizowano wydruk przelewu celnego,
 • wprowadzono skrót klawiszowy, który uruchamia listę rozliczeń podmiotu z wybraną w filtrze walutą PLN (dostępny po podświetleniu listy dokumentów nierozliczonych/ zapisów kasowych/bankowych/ płatności w preliminarzu).

W module Comarch ERP Optima Kadry i Płace:

 • uaktualniono w systemie wskaźniki przeciętnego wynagrodzenia i minimalnego wynagrodzenia ucznia,
 • dodano nowy kod przyczyny wyrejestrowania (800) oraz zmodyfikowano opis kodu tytułu ubezpieczenia dla kodu 1134,
 • na wydruku Rozwiązanie Umowy o Pracę (wydruki do Worda) – zmieniono informację o terminie odwołania się do Sądu Pracy zgodnie z nowelizacją art. 264 kodeksu pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją opisują zmiany w najnowszej wersji programu Comarch ERP Optima 2017.3.1. – dostępną pod tym linkiem:

https://www.ibard24.com/d/67754b089ed54c6a8aff47a9a550324f2d16073a

Nowa wersja do pobrania tutaj:

https://www.ibard24.com/f/51b5ff9aa8aba16aa7e474252920e62f06adec86

Zespół CDN-Partner w Krakowie jest do Państwa dyspozycji.