Najnowsza wersja Comarch ERP XL 2019.0

Najnowsza wersja Comarch ERP XL 2019.0

W najnowszej wersji Comarch ERP XL 2019.0 pojawiło się ponad 300 nowości obejmujących każdy z obszarów systemu.

Warto zwrócić szczególną uwagę na nowy typ dokumentu korekty (tj. Korekta danych). Pozwala to na zarejestrowanie korekty sprzedaży z tytułu zmiany kontrahenta, jego danych i/albo formy, czy też terminu płatności.

 

Niektóre nowości pojawiające się w nowej wersji Comarch ERP XL 2019.0:

 • Segment logistyki:
   • nowy typ korekty,
   • zmiana daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie,
   • przedstawienie waluty na listach elementów dokumentów handlowych,
   • parametryzacja automatycznego dodawania elementów na korektach dokumentów handlowych,
   • nowa lista BST (Bilans Stanu Towaru) – z nowoczesnym mechanizmem filtrowania, sortowania oraz grupowania danych (metodą przeciągnij i upuść),
   • identyfikator kontrahenta, a także adresu kontrahenta na rekordach tabeli VAT dokumentów,
   • stawka VAT na zgłoszeniach SENT – zlecenia przewozu towarów wrażliwych.
 • Segment produkcji:
   • opcja spinania, generowania oraz raportowania postępu realizacji zleceń cząstkowych w obszarze jednego nadzlecenia (zlecenia złożonego),
   • generowanie odrębnych zleceń na półprodukty w czasie planowania zlecenia na wyrób gotowy (według technologii złożonej),
   • przypisywanie zasobów do technologii (nie trzeba wskazywać gniazda roboczego),
   • kopiowanie załączników z TP na ZP,
   • opcja przeliczania kosztu wyrobu (dla ilości wyrażonej w jednostce pomocniczej),
   • niezależne przeliczanie jednostek (podstawowej oraz pomocniczej na materiałach i wyrobach na ZP).
 • Segment serwisowy:
   • tworzenie receptur dla urządzenia lub grupy urządzeń,
   • wprowadzanie czynności, składników, serwisantów oraz zasobów na zlecenie serwisowe na podstawie receptury,
   • tworzenie nowej receptury na podstawie zlecenia serwisowego.
 • Segment księgowości:
   • nowy moduł do przygotowania oraz przesyłania sprawozdań finansowych (aplikacja Comarch e-Sprawozdania),
   • rozliczanie podatku VAT naliczonego metodą kasową w obrocie z ,,Małymi podatnikami”, oraz Rolnikami Ryczałtowymi,
   • zmiana w uldze za ,,złe długi”, skrócenie terminu korekty podatku VAT z 120 do 90 dni,
   • udostępnienie daty księgowania na dokumentach, z opcją zmiany przed zaksięgowaniem,
   • na historii kontrahenta w ramach Rozliczenia oraz Upomnienia i noty (domyślnie ustawiane waluty w oparciu o waluty rozliczenia z karty kontrahenta),
   • ergonomiczna opcja dodawania rachunków bankowych kontrahenta,
   • zbiorczy import wyciągu do wielu rejestrów bankowych,
   • możliwość tworzenia własnych reguł przyporządkowania typu operacji na wyciągu bankowym,
 • Segment budżetów projektów:
   • opcja kalkulacji kosztów etapu w dowolnie wybranej walucie,
   • wyliczanie dodatkowych kosztów budżetów na podstawie wartości z planu kont,
   • kontrola zgodności struktury generowanego budżetu (na etapie potwierdzania projektu),
   • oznaczenie w strukturze projektów powiązanych z budżetem,
   • opcja tworzenia własnych reguł przyporządkowania typu operacji na wyciągu bankowym,
 • Segment modelowania procesów:
   • opcja układania widoku definicji procesu na grafie według wybranego wzoru,
   • opcja przeciągania elementów definicji procesu na grafie,
   • wyświetlenie informacji o szczegółach zadań oraz akcji,
 • Wspólne (dotyczące różnych obszarów, interfejsu, czy ergonomii):
  • nowy wygląd terminarza,
  • wyświetlanie raportów BI Point z poziomu systemu ERP,
  • możliwość wykonania podstawowych operacji za pośrednictwem poleceń wydawanych Asystentowi XL w oknie komunikatora,
  • dostęp do informacji kierowanych do użytkowników systemu (dedykowane okno Ważnych informacji),
  • kontekstowe tłumaczenie interfejsu systemu w czasie pracy użytkownika w konkretnym module,
  • automatyczne tłumaczenie Ribbona zaraz po zmianie języka w module,
  • prawo operatora do przerywania sesji programu,
  • opcja ustawienia hasła innym użytkownikom z karty operatora,
  • synchronizacja zgód pomiędzy Comarch ERP XL, a Comarch e-Sklep (RODO).

Comarch ERP XL 2019.0 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL MES 2019.0,
 • Comarch DMS 2019.0,
 • Comarch WMS 2018.5.2,
 • Comarch Mobile 2018.7.1,
 • Comarch ERP e-Sklep 2019.0.