Już teraz Comarch ERP XL w wersji 2019.0.1

Najnowsza wersja oprogramowania dla średnich i dużych firm jest już dostępna. Comarch ERP XL 2019.0.1 został wzbogacony o nowe funkcjonalności między innymi:

  • Wprowadzono integrację z programem służącym do przygotowywania i wysyłki sprawozdań finansowych (Comarch e-Sprawozdania). Można przechowywać sprawozdania finansowe w firmowej bazie danych wraz z definiowaniem reguł dostępu poprzez uprawnienia operatorów, a także przekazywanie zestawień księgowych z systemu do aplikacji. 
  • Dodano opcję zarejestrowania ręcznej korekty wartościowej FZK/FRK do dostawy, która została już całkowicie wyprzedana. Po zatwierdzeniu korekty, system odpowiednio skoryguje koszt własny sprzedaży za pomocą dokumentu KK.
  • Wprowadzono zmiany w komunikacji SENT. Obecnie dane z pola Ilość Towaru są przekazywane do pola Masa brutto lub objętość towaru na formularzu. Ponadto wartość jest wyrażona w jednostkach kg albo litr. 
  • Obsługa importu wyciągu bankowego z opcją określenia po jakim kursie dane pozycje wyciągu będą zaimportowane.