JPK – jak dobrze wykorzystać krótki okres przejściowy?

Przygotuj narzędzie do sprawozdawczości finansowej. Wykorzystaj wiedzę i działaj. Z nami to proste. Zobacz, jakie mamy wsparcie dla Twojego biznesu.

Co to jest JPK? 

Jednolity Plik Kontrolny to zapis dokumentacji finansowo księgowej w pliku xml, umożliwiający e-kontrolę przedsiębiorstw za dany okres rozliczeniowy.

Jaki jest cel wprowadzenia JPK? 

To przede wszystkim skrócenie czasu trwania kontroli skarbowej. Jak? Począwszy od szybkiej weryfikacji poprawności, poprzez pełną automatyzację analizy danych, skończywszy na zmniejszeniu skali luki podatkowej.

Jakie konkretne obszary podlegają JPK? 

JPK dotyczy informacji dot. całości operacji gospodarczych na każdym poziomie handlowym: magazyn, księgi rachunkowe, ewidencja przychodów, faktury VAT i pełna ewidencja, wyciągi bankowe, a także księga przychodów i rozchodów.

Kogo dotyczy JPK?

E-kontroli podlegają duże przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 250 pracowników, lub osiągające roczny obrót powyżej 50 mln €, lub z roczną sumą bilansową przekraczającą 43 mln €). Od stycznia 2017 r. do przesyłania JPK są zobligowane również małe i średnie firmy, a od stycznia 2018 r. e-kontroli będą podlegały również mikroprzedsiębiorstwa.

Na co zwrócić uwagę?

Weryfikacja wykorzystywanego narzędzia informatycznego powinna obejmować następujące zagadnienia:

  • jakość generowanych danych – zgodność JPK
  • spełnianie aktualnych wymogów – aktualizacja oprogramowania ERP i podpisu kwalifikowanego
  • gromadzenie danych ze wszystkich systemów firmowych wg wytycznych Ministerstwa Finansów
  • stały nadzór nad właściwym utrzymaniem środowiska informatycznego – aktualizacja sprzętowa, systemowa i programistyczna
  • szkolenie pracowników z obszaru finansowo – księgowego
  • na koniec – świadomość odpowiedzialności karnej związanej z zaniechaniem wdrożenia JPK

Co dalej?

Działaj. Skontaktuj się z nami – odpowiemy na dodatkowe pytania i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie. Jeśli korzystasz już z naszych rozwiązań i masz aktualną gwarancję – udostępnimy nowe wersje oprogramowania. Jeśli rozważasz wdrożenie sprzętowe, systemowe lub programistyczne do swojego biznesu – nasz dział handlowy jest do Twojej dyspozycji. Określ swoje cele i potrzeby – wspólnie wybierzemy najkorzystniejszą opcję inwestycyjną.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

pobierz e-book w formacie pdf

Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat JPK.