Comarch dostarcza swoim Klientom wiele rozwiązań umożliwiających Klientom zwiększenie efektywności ich pracy oraz automatyzację i digitalizację wielu procesów w Firmie.
💡 Comarch HRM

To rozwiązanie umożliwiające  kompleksowe zarządzanie czasem pracy, urlopami, delegacjami i nieobecnościami pracowników  przedsiębiorstwa w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.
Comarch HRM to narzędzie zintegrowane z modułami kadrowo-płacowymi systemów Comarch ERP, które pozwala m.in.:

💼 Łatwo ustalić plan pracy dla całego zespołu

💼 Określić zapotrzebowanie na liczbę pracowników

💼 Wydrukować plan pracy i przeprowadzić walidację reguł Kodeksu pracy

💼 Sprawdzać na bieżąco, którzy pracownicy danego dnia są obecni i zaplanować pracę z uwzględnieniem realnie posiadanych zasobów

💼 Monitorować kwalifikacje swoich pracowników – zarówno te wygasające, jak i bezterminowe

💼 Zatwierdzić zgłoszone urlopy albo zaznaczysz nieobecności

💼 Zaplanujesz delegacje oraz przyznasz zaliczki dla pracowników wykonujących swoje obowiązki w terenie – w kraju i poza jego granicami

💼 Ocenisz aplikacje kandydatów na wybrane stanowiska

 

💡 Comarch DMS

To cyfrowe archiwum dokumentów, które w efektywny sposób pozwala na katalogowanie, archiwizowanie oraz wyszukiwanie plików. Comarch DMS to elastyczne rozwiązanie które pozwala na wsparcie standardowego obiegu dokumentów oraz obsługę nieschematycznych procesów biznesowych co pozwala na wykorzystanie tylko tego systemu do usprawnienia procesów w wielu obszarach firmy.
Możliwości które oferuje Comarch DMS to m.in.:

📁 Mobilny dostęp do aplikacji który daje możliwość na pracę z dowolnego miejsca.

📁 Powiadomienia pozwalają być na bieżąco z zaplanowanymi zadaniami.

📁 Platforma low-code umożliwia tworzenie i zmiany procesów firmowych dzięki wbudowanemu graficznemu konfiguratorowi.

📁 Ścieżki akceptacji pozwalające zastosować własne schematy obiegu dokumentów z opcją wprowadzania reguł biznesowych.

📁 Współpraca z ERP Rozszerz standardowe obszary systemu ERP o nowe procesy zachowując integrację danych.

 

 

Zestawienie funkcjonalności
Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów Comarch DMS
 
Sposoby dostępu do dokumentów
Obieg dokumentów – zapewnia dostęp jedynie z poziomu systemu ERP Optima Comarch DMS – daje możliwość korzystania z wersji desktopowej, przeglądarkowej, a także za pośrednictwem systemów Android oraz iOS
Konfiguracja procesów
Obieg dokumentów – pozwala jedynie na określenie listy etapów poprzez które dany dokument ma przejść. Comarch DMS – pozwala na definiowanie szablonów listą pól, które są uzupełniane (automatycznie/ręcznie) z określaniem ich wymagalności.
Praca z dokumentem
Obieg dokumentów – nie ma możliwości, aby na dokumencie pracowało wiele osób w ramach jednego etapu procesu. Comarch DMS – dokument może trafić do jednego pracownika, do wielu, do całego działu lub zostać przypisany do konkretnego stanowiska. Może być zaakceptowany przez jednego pracownika lub przez wszystkie uprawnione na danym etapie.
Praca seryjna nad dokumentem
Obieg dokumentów – daje możliwość dodawania pojedynczych dokumentów Comarch DMS – możemy masowo dodawać dokumenty na podstawie plików, maili, czy masowych skanów poprzez Comarch OCR. Ponadto w Comarch DMS przekazanie dokumentów z etapu do etapu też może być seryjne.