Comarch ERP XL w wersji 2020.2

Została udostępniona nowa wersja Comarch ERP XL w wersji 2020.2, która jest w pełni gotowa do obsługi nowych struktur logicznych dla ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych obowiązujących od 1 października 2020 roku. 

 

Ciekawe nowości i udoskonalenia w Comarch ERP XL 2020.2

Ponadto klienci banku Citi Handlowy mają teraz dostęp do integracji z bankiem za pomocą usługi Webservice/API. Użytkownik systemu Comarch ERP XL może dokonać zleceń przelewu, pobierać statusy realizacji zainicjowanych zleceń, a także sprawdzać salda rachunków i pobierać wyciąg bankowy wewnątrz systemu finansowo-księgowego. 

Wydzielono nowy obszar Traceability. Zostały udostępnione dwa rozbudowane raporty: wykorzystanie materiału oraz pochodzenie wyrobu. Pozwala to na szybkie i precyzyjne wykonanie analizy procesów wykorzystania określonych dostaw surowców oraz historii powstania wyrobów w zleceniach produkcyjnych. Obszar ten będzie również rozwijany w kolejnych wersjach i pozwoli na wielowymiarową analizę z uwzględnieniem wszystkich elementów produkcji.

W aplikacji Comarch MES zrealizujesz procesy kontroli jakości dla materiałów oraz wyrobów. Dostęp do protokołów KJ jest możliwy w trakcie produkcji, a także na operacjach zrealizowanych. 

Wprowadzono również usprawnienia w procesie dołączania stanowisk Comarch POS współpracujących z Comarch ERP XL, co oznacza, że można skorzystać z gotowego profilu, który znacznie upraszcza konfigurację punktu sprzedaży.

 

Plany na najbliższą przyszłość w zakresie rozwoju Comarch ERP XL

We wrześniu zostanie udostępniona wersja, którą będzie można uruchomić na darmowej wersji silnika bazodanowego PostgreSQL. Pod koniec roku planowane jest udostępnienie Comarch ERP XL 2021.0 z funkcjonalnościami tj. konfigurator numerów seryjnych/partii w produkcji, rozwój modułu kontroli jakości o obszar logistyki, a także możliwość zaczytywania pozycji dokumentów z wykorzystaniem Comarch OCR.