Comarch B2B w nowej wersji

Nowa wersja nowoczesnej platformy internetowej, pozwalającej na zdalną obsługę sieci sprzedaży w modelu Business-to-Business jest już dostępna. Comarch B2B 2020 posiada szereg nowych funkcjonalności i optymalizacji. Szczególnie interesująca jest weryfikacja koszyka przed złożeniem zamówienia.

Niektóre ze zmian i nowości pojawiające się w Comarch B2B 2020:

  • Weryfikacja koszyka przed złożeniem zamówienia. 
  • Zwiększenie wydajności aplikacji przez stronicowanie koszyka. W koszyku, który ma więcej niż 100 pozycji, kolejne pozycje będą pojawiały się na dalszych stronach.
  • Na szczegółach towaru zostały dodane dwie nowe informacje.
  • Wprowadzono wyświetlanie przydzielonego limitu kredytowego, oprócz informacji o zaległych płatnościach oraz pozostającej kwocie limitu.
  • Umożliwiono pobranie przykładowego pliku do importu koszyka przez zalogowanego użytkownika.
  • Dodano informację o dzielonej płatności na fakturach sprzedaży. 
  • Dodano opcję przygotowania własnego mechanizmu liczenia kosztów dostawy.
  • W wyszukiwarce można skorzystać z nowego parametry, który umożliwia szukanie także po znakach specjalnych w kodach lub nazwach towarów. 
  • Aplikacja została przygotowana do pracy z użyciem Angular 8.2.14.

Comarch B2B 2020 współpracuje z Comarch ERP XL 2019.3 oraz Comarch ERP Altum 2019.5. Będzie również współpracować z Comarch ERP XL 2019.2.