120 nowości w programie Comarch ERP Optima

Aż 120 nowości w programie Comarch ERP Optima oraz nowy wygląd i funkcjonalności w Comarch ERP e-Pracownik.

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2017.5.1 dostosowana jest do zmieniających się przepisów prawa. Do wersji wprowadzono również wiele nowości, dzięki którym zwiększa się ergonomia pracy oraz atrakcyjność systemu. Producent wprowadził 120 nowości. Nowe funkcjonalności sprawią, że praca z systemem będzie prostsza.

LISTA ZMIAN W ERP OPTIMA, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH:

 • Wprowadzono modyfikacje w wyliczaniu wynagrodzenia dla pracowników tymczasowych za urlop oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
 • Ujednolicono listę urzędów.
 • Dokonano aktualizacji wzoru dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji CIT-8(24), która obowiązuje dla przychodów osiągniętych za rok 2017.

NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZASŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE NOWOŚCI:

 • Rozszerzenie obszaru operacji na liście kontrahentów. Dzięki temu jest możliwe zbiorowe modyfikowanie kilku parametrów kontrahenta.
 • Możliwość sprawdzenia statusu VAT kontrahenta w serwisie Ministerstwa Finansów.
 • Wprowadzenie obsługi kalendarza świąt.
 • Funkcja pobrania kursu z dnia poprzedzającego dzień wolny na dokumentach walutowych.
 • Możliwość przenoszenia danych binarnych w pracy rozproszonej z modułu Obieg dokumentów.
 • Wprowadzenie opcji delegacji zagranicznych.
 • Funkcja automatycznego uzupełniania kodu na karcie towaru.
 • Opcja automatycznego rozliczania przelewów przy imporcie.
 • Ułatwienie edycji czasu pracy w kalendarzach.
 • Możliwość księgowania delegacji do Książki Przychodów i Rozchodów.
 • Opcja wprowadzania cen towarów z czterema miejscami po przecinku.
 • Możliwość kontroli duplikacji dokumentów w dodatkowej Ewidencji.
 • Seryjne usuwanie rozliczeń w module Kasa/Bank, Rejestrze VAT i Ewidencji dodatkowej.
 • Funkcja seryjnego usuwania rozliczeń w module Kasa/Bank, Ewidencji dodatkowej oraz Rejestrze VAT.
 • Rozbudowa funkcji seryjnego zatwierdzania dokumentów magazynowych/handlowych.
 • Możliwość zakładania kart kontrahentów i towarów podczas importu dokumentów z pliku XML.
 • Rozszerzenie funkcjonalności w module CRM Plus. Zostały wprowadzone Ankiety, które dają możliwość zarządzania relacjami z klientami.
 • Możliwość zbiorczego księgowania różnic kursowych MW oraz ewidencji dodatkowej przychodów w Ewidencji ryczałtowej oraz Księdze Podatkowej.
 • Funkcja seryjnej zmiany statusu podmiotu, rodzaju transakcji, rodzaju na pozycjach, ustawienia opisu oraz kolumny do księgowania dla KPiR oraz Ewidencji ryczałtowej.
 • Możliwość odwołania do kwot indywidualnych oraz formularza wspólnika z poziomu formularza zaliczki na PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L oraz deklaracji rocznej PIT-28(19).
 • Funkcja automatycznego wyliczania podstawy składek emerytalno-rentowych ze średniej z wypłat dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.

FUNKCJE ROZSZERZAJĄCE INTEGRACJĘ z ERP 4.0.

Dokonano zmian w Analizach BI. Do tych zmian zaliczamy dodanie raportów dla Biur Rachunkowych. Raporty prezentują m.in. dane o kwotach wynagrodzeń, czasie pracy operatorów, statusach e-Deklaracji, limitach kontrahentów. Raport, który umożliwia przegląd aktualnej konfiguracji. Zostały udostępnione nowe wymiary i miary: Liczba Dokumentów, Liczba kontrahentów, Liczba Produktów, Raport KB, Kontrahent Kraj, Waga w kg.

SZCZEGÓLNIE WAŻNE NOWE FUNKCJE COMARCH ERP E-PRACOWNIK:

 • Nowy wygląd aplikacji.
 • Nowe oznaczenia graficzne.
 • Podgląd legendy do oznaczeń graficznych.
 • Osoby samozatrudnione mają możliwość logowania się do systemu.
 • Osoby, które zwolniły się z pracy będą miały przedłużony okres dostępu do aplikacji.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami ds. wdrożeń systemów.